Xəbərlər

Məhkəmə-Hüquq Şurasının iclası keçirilib. İclasda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Qasım Əliyev iştirak edib.
İyul ayının 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib. İclasda 2020-ci ilin birinci yarısında muxtar respublika məhkəmələrinin fəaliyyəti müzakirə olunub
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin nəşri olan Bülletenin yeni nömrəsi çapdan çıxmışdır
Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üçüncü sessiyası keçirilib
İyunun 23-də Məhkəmə-Hüquq Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri Qasım Əliyev iştirak edib.
Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyası keçirilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə 9 fevral 2020-ci il tarixdə keçirilmiş seçkilərin nəticələrinin yoxlanılmasına dair fevral ayının 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Rəyasət Heyətinin iclası keçirilib
“Məhkəmə könüllüləri” layihəsi başa çatıb
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNİN RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLİB
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİ SƏDRİNİN MÜAVİNİNİN, İNZİBATİ VƏ KOMMERSİYA KOLLEGİYALARI SƏDRLƏRİNİN VƏ BİR SIRA BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ SƏDRLƏRİNİN TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI