2019-cu ilin  dekabr ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2019-cu ilin dekabr ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 68 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 22
Şərur  Rayon Məhkəməsi 14
Babək Rayon Məhkəməsi 14
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 5
Culfa Rayon Məhkəməsi 4
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 3
Ordubad Rayon Məhkəməsi 5
Sədərək Rayon Məhkəməsi 1