2019-cu ilin  iyun ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2019-cu ilin iyun ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 37 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 10
Şərur  Rayon Məhkəməsi 9
Babək Rayon Məhkəməsi 8
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 5
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 4
Culfa Rayon Məhkəməsi 2
Ordubad Rayon Məhkəməsi 1