2019-cu ilin  mart ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2019-cu ilin mart ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 36 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Şərur  Rayon Məhkəməsi 14
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 9
Babək Rayon Məhkəməsi 7
Culfa Rayon Məhkəməsi 3
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 1
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 1
Ordubad Rayon Məhkəməsi 1