2019-cu ilin  fevral ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2019-cu ilin fevral ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 38 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Şərur  Rayon Məhkəməsi 14
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 12
Babək Rayon Məhkəməsi 6
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 2
Culfa Rayon Məhkəməsi 1
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 1
Ordubad Rayon Məhkəməsi 1
Sədərək Rayon Məhkəməsi 1