2018-ci ilin  dekabr ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

       

Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2018-ci ilin dekabr ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 49 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 12
Ordubad Rayon Məhkəməsi 10
Culfa Rayon Məhkəməsi 9
Şərur  Rayon Məhkəməsi 7
Babək Rayon Məhkəməsi 5
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 5
Sədərək Rayon Məhkəməsi 1