2018-ci ilin  noyabr ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2018-ci ilin noyabr ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 30 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 7
Babək Rayon Məhkəməsi 7
Şərur  Rayon Məhkəməsi 7
Culfa Rayon Məhkəməsi 3
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 2
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 2
Sədərək Rayon Məhkəməsi 2