2018-ci ilin  oktyabr ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2018-ci ilin oktyabr ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 45 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 15
Babək Rayon Məhkəməsi 6
Şərur  Rayon Məhkəməsi 11
Culfa Rayon Məhkəməsi 3
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 5
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 2
Ordubad Rayon Məhkəməsi 3