2018-ci ilin  sentyabr ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2018-ci ilin sentyabr ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 24 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 6
Babək Rayon Məhkəməsi 6
Şərur  Rayon Məhkəməsi 4
Culfa Rayon Məhkəməsi 4
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 2
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 1
Sədərək Rayon Məhkəməsi 1