2018-ci ilin  avqust ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2018-ci ilin avqust ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 34 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı

İşlərin sayı

Şərur  Rayon Məhkəməsi

8

Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi

7

Babək Rayon Məhkəməsi

7

Culfa Rayon Məhkəməsi

5

Şahbuz Rayon Məhkəməsi

2

Kəngərli Rayon Məhkəməsi

2

Ordubad Rayon Məhkəməsi

2

Sədərək Rayon Məhkəməsi

1

 

Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2018-ci ilin avqust ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 34 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı

İşlərin sayı

Şərur  Rayon Məhkəməsi

8

Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi

7

Babək Rayon Məhkəməsi

7

Culfa Rayon Məhkəməsi

5

Şahbuz Rayon Məhkəməsi

2

Kəngərli Rayon Məhkəməsi

2

Ordubad Rayon Məhkəməsi

2

Sədərək Rayon Məhkəməsi

1