2018-ci ilin  iyul ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2018-ci ilin iyul ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 41 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 15
Babək Rayon Məhkəməsi 5
Şərur  Rayon Məhkəməsi 13
Culfa Rayon Məhkəməsi 1
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 1
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 2
Ordubad Rayon Məhkəməsi 4