2018-ci ilin  may ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2018-ci ilin may ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 39 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 9
Babək Rayon Məhkəməsi 5
Şərur  Rayon Məhkəməsi 10
Culfa Rayon Məhkəməsi 7
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 6
Sədərək Rayon Məhkəməsi 1
Ordubad Rayon Məhkəməsi 1