2018-ci ilin  aprel ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2018-ci ilin aprel ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 28 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 8
Babək Rayon Məhkəməsi 4
Şərur  Rayon Məhkəməsi 9
Culfa Rayon Məhkəməsi 2
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 4
Ordubad Rayon Məhkəməsi 1