2018-ci ilin  fevral ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2018-ci ilin fevral ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 50 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 13
Babək Rayon Məhkəməsi 8
Şərur  Rayon Məhkəməsi 11
Culfa Rayon Məhkəməsi 9
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 2
Sədərək Rayon Məhkəməsi 1
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 5
Ordubad Rayon Məhkəməsi 1