2017-ci ilin  dekabr ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2017-ci ilin dekabr ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 46 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 14
Babək Rayon Məhkəməsi 14
Şərur  Rayon Məhkəməsi 6
Culfa Rayon Məhkəməsi 4
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 4
Sədərək Rayon Məhkəməsi 2
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 1
Ordubad Rayon Məhkəməsi 1