2017-ci ilin  noyabr ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2017-ci ilin noyabr ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 24 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 10
Şərur Rayon Məhkəməsi 5
Babək Rayon Məhkəməsi 4
Culfa  Rayon Məhkəməsi 3
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 2