2017-ci ilin  oktyabr ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2017-ci ilin oktyabr ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 36 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Şərur Rayon Məhkəməsi 16
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 9
Culfa  Rayon Məhkəməsi 5
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 2
Babək Rayon Məhkəməsi 2
Sədərək Rayon Məhkəməsi 1
Ordubad Rayon Məhkəməsi 1