2017-ci ilin  sentyabr  ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2017-ci ilin sentyabr ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 26 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 9
Babək Rayon Məhkəməsi 5
Şərur Rayon Məhkəməsi 5
Culfa  Rayon Məhkəməsi 4
Kəngərli  Rayon Məhkəməsi 3