2017-ci ilin  iyul ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2017-ci ilin iyul ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 21 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 3
Babək Rayon Məhkəməsi 2
Şərur Rayon Məhkəməsi 8
Culfa  Rayon Məhkəməsi 4
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 1
Ordubad Rayon Məhkəməsi 2
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 1