2017-ci ilin  iyun ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2017-ci ilin iyun ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 33 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 9
Babək Rayon Məhkəməsi 7
Şərur Rayon Məhkəməsi 9
Culfa  Rayon Məhkəməsi 2
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 2
Ordubad Rayon Məhkəməsi 3
Sədərək Rayon Məhkəməsi 1