2017-ci ilin  may ayı ərzində nikahın  pozulması tələbinə dair işlər üzrə statistik məlumat

         Naxçıvan  Muxtar  Respublikası rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən 2017-ci ilin may ayı ərzində nikahın pozulması tələbinə dair 22 işə baxılaraq iddialar təmin edilmişdir. Baxılan işlərin rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:

Məhkəmənin adı İşlərin sayı
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 3
Babək Rayon Məhkəməsi 3
Şərur Rayon Məhkəməsi 4
Culfa  Rayon Məhkəməsi 1
Şahbuz Rayon Məhkəməsi 2
Kəngərli Rayon Məhkəməsi 2
Ordubad Rayon Məhkəməsi 6
Sədərək Rayon Məhkəməsi 1