Məhkəmə aparatı
Struktur bölmələr

Əlaqə üçün məsul şəxslər

Əlaqə  nömrələri

Naxçıvan MR Ali Məhkəməsinin Aparatı

Aparat rəhbəri

545-01-55

Ümumi şöbə

Şöbə müdiri

544-03-07

Vətəndaşların qəbulu və məktublara baxılması şöbəsi

Şöbə müdiri

544-55-70

Məhkəmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və məhkəmənin statistikasının təhlili şöbəsi

Şöbə müdiri

544-61-81

Analitik və qanunvericiliyin sistemləşdirilməsi şöbəsi

Şöbə müdiri

544-61-78

İcra məmurları şöbəsi

Şöbə müdiri

544-61-75

Mətbuat xidməti

baş məsləhətçi

544-61-71