Qərar N2 2018-ci il

 

gerb azerbaijan

 

NАХÇIVАN MUХTАR RЕSPUBLİKАSI

АLİ MƏHKƏMƏSİ  RƏYАSƏT HЕYƏTİNİN

Q Ə R А R I  № 2

     21 fevral 2018-ci il                                                                                        Nахçıvаn şəhəri

Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məhkəməsinin Rəyаsət Hеyəti “Məh­kəmə-Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2.8 və 6.5-ci maddələrinə müvafiq olaraq Məhkəmə-Hüquq Şurası üzvünün seçilməsi məq­sədilə Azərbaycan Respublikası Ümumi Məhkəmə Hakimlərinin İctimai Bir­liyinin (Assosiasiyası) təklifi ilə təqdim olunan Nахçıvаn Muхtаr Rеspubli­kаsı Аli Məhkəməsinin sədri Əliyev Qasım Vəli oğlu və həmin məhkəmənin hakimi Qurbanov Yusifəli Süleyman oğlunun namizədliklərini müzakirə edərək

 

qə r а r а   а l ı r :

 

1. Azərbaycan Respublikası Ümumi Məhkəmə Hakimlərinin İctimai Bir­liyi (Assosiasiyası) tərəfindən təklif olunmuş namizədlər sıra­sından Nахçı­vаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məhkəməsinin sədri Əliyev Qasım Vəli oğlu Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurasına üzv seçilsin.

2. Qərar məlumat üçün Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurası­na göndərilsin.

                       S ə d r:                                           Qasım Əliyev