Qəbul günləri

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNDƏ 
QƏBULUN TƏŞKİL EDİLMƏSİ HAQQINDA MƏLUMAT

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Aparatının Vətəndaşların qəbulu, və məktublara baxılması şöbəsinin işçiləri tərəfindən hər iş günü saat 9.00-dan 18.00-dək məhkəmənin qəbul otağında müraciətlər qəbul olunur, eləcə də şəxslərin ilkin qəbulu aparılır, müraciət edən şəxslərə şikayət vermə qaydaları, hüquq və vəzifələri izah olunur.  

Məhkəmənin sədri və digər vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşların qəbulu aşağıdakı qrafik üzrə həyata keçirilir.

 

Vətəndaşı qəbul etməli olan şəxsin vəzifəsi

Vəzifəli şəxsin soyadı, adı və

atasının adı

Qəbul günləri

Qəbul saatı

1.

Naxçıvan MR Ali Məhkəməsinin sədri

Əliyev Qasım Vəli oğlu 

Hər ayın I və III həftəsinin beşinci günləri

10 00-12.00

16 00-18.00
2.

Mülki kollegiyanın sədri

Allahverdiyev Əli Kərim oğlu

iş günləri

09 00-11.00

16 00-18.00
3.

İnzibati-İqtisadi kollegiyanın sədri

Qurbanov Yusifəli Süleyman oğlu

iş günləri

09 00-11.00

16 00-18.00
4.

Cinayət kollegiyasının sədri

Mirzəyev İlqar Məhərrəm oğlu

iş günləri

09 00-11.00

16 00-18.00
5.

Hərbi kollegiyanın sədri

Quliyev Vüqar Kərim oğlu

iş günləri

09 00-11.00

16 00-18.00
6.

Aparatın rəhbəri

Əliyev Əjdər Zahid oğlu

iş günləri

09 00-11.00

16 00-18.00
7.

Şöbə müdirləri

Qurbanova Gülay Əjdər qızı,

Bayramova Cahan Gəray qızı,

Vəliyev Yunis Əziz oğlu.

iş günləri