Qəbul günləri

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏHKƏMƏSİNDƏ 
QƏBULUN TƏŞKİL EDİLMƏSİ HAQQINDA MƏLUMAT

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Aparatının Vətəndaşların qəbulu, və məktublara baxılması şöbəsinin işçiləri tərəfindən hər iş günü saat 9.00-dan 18.00-dək məhkəmənin qəbul otağında müraciətlər qəbul olunur, eləcə də şəxslərin ilkin qəbulu aparılır, müraciət edən şəxslərə şikayət vermə qaydaları, hüquq və vəzifələri izah olunur.  

Məhkəmənin sədri və digər vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşların qəbulu aşağıdakı qrafik üzrə həyata keçirilir.

  Vətəndaşı qəbul etməli olan şəxsin vəzifəsi

Vəzifəli şəxsin soyadı, adı və

atasının adı

Qəbul günləri Qəbul saatı
1. Naxçıvan MR Ali Məhkəməsinin sədri Əliyev Qasım Vəli oğlu  Hər ayın I və III həftəsinin beşinci günləri 10 00-12.00

16 00-18.00
2. Naxçıvan MR Ali Məhkəməsinin sədr müavini Novruzov Əsgər Novruz oğlu Hər ayın II və IV həftəsinin beşinci günləri 10 00-12.00

16 00-18.00
2. Mülki kollegiyanın sədri Allahverdiyev Əli Kərim oğlu iş günləri 09 00-11.00

16 00-18.00
3. İnzibati kollegiyanın sədri Qurbanov Yusifəli Süleyman oğlu iş günləri 09 00-11.00

16 00-18.00
4. Cinayət kollegiyasının sədri Mirzəyev İlqar Məhərrəm oğlu iş günləri 09 00-11.00

16 00-18.00
5. Kommersiya kollegiyanın sədri Xıdırov Əhliman Mehman oğlu iş günləri 09 00-11.00

16 00-18.00
6. Aparatın rəhbəri Əliyev Əjdər Zahid oğlu iş günləri 09 00-11.00

16 00-18.00
7. Şöbə müdirləri

Qurbanova Gülay Əjdər qızı,

Bayramova Cahan Gəray qızı,

Vəliyev Yunis Əziz oğlu.

iş günləri