NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ FƏXRİ ADLARININ VERİLMƏSİ HAQQINDA

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

FƏRMANI

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında və dövlət qulluğunda xidmətlərinə görə

 

Qurbanov Yusifəli Süleyman oğluna - Əməkdar hüquqşünas fəxri adı;

Eminova Rahidə Mirmurtuz qızına - Əməkdar dövlət qulluqçusu fəxri adı verilsin.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                             Vasif TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri, 2 oktyabr  2010-cu il.