NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ FƏXRİ ADLARININ VERİLMƏSİ

HAQQINDA NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN FƏRMANI

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında məhkəmə-hüquq sisteminin, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və poliqrafiyanın, idmanın, kənd təsərrüfatı və özəl bölmənin inkişafında, dövlət qulluğunda səmərəli  fəaliyyətlərinə görə:

 

Allahverdiyev Əli Kəri oğluna - «Əməkdar hüquqşünas» fəxri adı;

 

Cəfərov İman Zeynalabdin oğluna

Həsənəliyeva Nərgiz Cəbrayıl qızına

Hüseynova Kifayət Hüseyn qızına - «Əməkdar müəllim» fəxri adı;

 

İbrahimov Məmmədtağı Qasım oğluna

Qasımov Qurban Ələkbər oğluna - «Əməkdar həkim» fəxri adı; 

Eyvazov Həsənəli Cahangir oğluna

İsmayılov Sədi Vəli oğluna

Qəniyev Kamal Məmməd oğluna - «Əməkdar mədəniyyət işçisi» fəxri adı;

 

Abbasov Həsən Qərib oğluna - «Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi» fəxri adı;

 

Hüseynov Aydın Qəhrəman oğluna

Kamalov Cəlal Sabir oğluna

Qurbanov Kamil Heydər oğluna - «Əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi» fəxri adı;

           

Sadiqov İlqar Beytulla oğluna - «Əməkdar memar» fəxri adı;

 

Cavadov Firudin Hüseyn oğluna

Həsənov Aqil Səməd oğluna

Qasımov Əşrəf Cəfər oğluna - «Əməkdar dövlət qulluqçusu» fəxri adı verilsin.

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov

Naxçıvan şəhəri, 7 fevral 2009-cu il