"Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası haqqında"

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi barədə

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ QANUNU

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərara alır:

 

I.    "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun 11-ci maddəsində "vəkilin hüquqları və vəzifələri," sözlərindən sonra "vəkillərin peşə hazırlığı və ixtisasının artırılması," sözləri əlavə edilsin.

 

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                                        VASİF TALIBOV

 

 

Naxçıvan şəhəri, 28 dekabr 2009-cu il

№ 10-III QN