"Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ QANUNU

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərara alır:

 

1. "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun 1-ci maddəsinin V hissəsinin beşinci abzası altıncı abzas hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda beşinci abzas əlavə edilsin:

 

"vəkillərə münasibətdə öz səlahiyyətləri daxilində qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı nəzarət orqanının funksiyalarını həyata keçirir;".

 

 2. Bu qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri                                                              VASİF TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri, 30 iyul 2009-cu il № 7-III QN